Materiały edukacyjne cz. I

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice!

    W związku z zaleceniami MEN uczniowie powinni w dniach 16-25 marca 2020r.wykonywać w domu prace zlecone przez nauczycieli. Prosimy o zapoznanie się z zagadnieniami , które mają zrealizować uczniowie poszczególnych klas . Rodziców prosimy o nadzorowanie pracy dziecka. W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić do dyrektora, wychowawców i nauczycieli.

                                                                              Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna

 

 

Materiały edukacyjne dla poszczególnych klas (rozwiązania zadanych prac uczniowie mogą zapisywać w brudnopisach lub notatnikach):

 

Klasa I

język polski:

- podręcznik od strony 62 do 65

- karty pracy: od strony 58 do 59

matematyka:

 - karty pracy: strony 28- 29

 

Klasa II

język polski:

 - podręcznik: str. 76 i 77 oraz nauka na pamięć jednego wybranego wiersza ze stron 78, 79

 - karty pracy: str. 68, 69 i 70

matematyka:

- podręcznik: str. 37, 38 i 39

- karty pracy: str. 30  i 31

 

Klasa III

język polski:

- podręcznik: str. 68 – 73

 - karty pracy: str. 63 - 67

matematyka:

- podręcznik: str. 36 -37

- karty pracy: str. 29, 30

 

Uczniów klas II i III prosimy o ćwiczenie i utrwalanie tabliczki mnożenia!

Dodatkowe prace dla w/w klas można znaleźć na stronie internetowej https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna

 

 

Język angielski I-III

Klasa I – powtórzenie słownictwa z rozdziału 6 – My body

Podręcznik strony 70 – 77

Zeszyt ćwiczeń strony 90 – 91

Klasa II – powtórzenie słownictwa z rozdziału 6 – Free time

Podręcznik strony 68 – 75

Zeszyt ćwiczeń strony 90 – 91

Klasa III

Utrwalenie słownictwa z podręcznika strona 56

Zeszyt ćwiczeń strona 69,70,71

 

Historia klasa IV

- podręcznik str.94-97 Temat: Józef Wybicki  i hymn Polski.

- wykonaj w zeszycie ćw. 4 str.98

- odręcznik str.104-106 Temat: Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka.

- wykonaj w zeszycie ćw. 3 i 4 str.107

 

Historia klasa V

- podręcznik str. 150 Temat: Zakony powstałe w średniowieczu.

- wykonaj w zeszycie ćw. 4 str.152

- podręcznik str. 153- 156 Temat: Sztuka średniowiecza.

 - wykonaj w zeszycie ćw. 2 str.157

 

Muzyka klasa IV

- utrwalić nazwy instrumentów perkusyjnych. Doskonalić umiejętność gry na flecie fragmentu ćwiczenia „ Ptasi koncert”, który ćwiczyliśmy na lekcjach.

 

Muzyka klasa V

- utrwalić wiedzę o życiu i twórczości F. Chopina do 1830 roku i polskich tańcach narodowych.

 

Muzyka klasa VI

- doskonalić umiejętność gry na flecie fragmentu melodii z filmu „ Gwiezdne wojny”. Wyszukać i wypisać  nazwiska polskich twórców muzyki filmowej ( przynajmniej 5 ).

 

Muzyka klasa VII

- pracować nad przygotowaniem zadanych prezentacji n.t „ Gatunki muzyki rozrywkowej”

 

Plastyka klasa IV

- dokończyć pracę plastyczną „ Niezwykła roślina”

 

Plastyka klasa V

- utrwalić wiedzę na temat perspektywy. Dokończyć pracę plastyczną nt. „ Przestrzenny krajobraz” z zastosowaniem perspektywy barwnej.

 

Plastyka klasa VI

- utrwalić wiedzę na temat interpretacji dzieła sztuki. Dokończyć pracę plastyczną nt. „ Moja interpretacja i wariacja wybranego dzieła sztuki”.

 

Plastyka klasa VII

- dokończyć rozpoczętą na lekcji rozpoczętą pracę plastyczną.

 

Język angielski klasy IV – VIII

Klasa IV : podręcznik , strona 57 – projekt  „ WELCOME TO OUR HOUSE „

Klasa V : zeszyt ćwiczeń strony 76 – 77 – powtórzenie wiadomości

Klasa VI : podręcznik strony 70 – 71 bez zadania 1; strona 73

Klasa VII : podręcznik strony 86 – 87 zadania C/D/E/F

Klasa VIII : podręcznik strony 84 – 85 zadania B/C/D/E/F

 

Język rosyjski uczniowie klas VII – VIII - praca była zadana w środę 11 marca.

 

Język polski kl. IV -VIII materiały dostępne na platformie e- podręczniki

 

Uczniowie wszystkich klas:

1.Obyczaje, obrzędy, święta

2. Zwroty grzecznościowe

3. W teatrze i w kinie

4. Jak napisać dobry przepis na ulubioną potrawę?

5. Testy ortograficzne online

 

 Klasa IV i V

1. Legenda

2. Superbohaterowie

3. Ciekawe muzea

 

 Klasa VI

1. Bajki jako utwory nie tylko dla dzieci

2. Przeczytać lekturę „ Hobbit czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena

 

 Klasa VII

1. Perswazja i manipulacja w reklamie

2. Ciekawe muzea

 

 Klasa VIII

1.Przeczytać lekturę H. Sienkiewicza „Qvo vadis”

2. Rozwiązywać zadania z testów egzaminacyjnych dostępnych w Internecie i na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Biologia  klasy V-VIII

- jak zachować się w parku narodowym?

- chronimy przyrodę.

- różnorodność roślin naczyniowych.

- rasady gospodarowania odpadami.

 

Geografia klasy VI-VIII

- czym jest pogoda, a czym klimat?

- cechy klimatu Polski.

- przegląd stref krajobrazowych Ziemi.

- wielkie odkrycia geograficzne.

 

Chemia klasy VII – VIII

- jakie zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne spotyka się w naszym otoczeniu.

- czy wiesz, że woda …….?

- jak ograniczyć zawartość tlenku węgla ( IV ) w powietrzu?

- czy wiesz już wszystko o efekcie cieplarnianym?

 

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII

- obejrzeć w Internecie filmiki dotyczące oparzeń i odmrożeń. Jak udzielać pierwszej pomocy osobom z odmrożeniami i oparzeniami termicznymi, chemicznymi oraz po porażeniu prądem.

- dla chętnych obejrzeć filmiki z przerobionego materiału:

 

1. Resuscytacja krążeniowo -oddechowa.

2. Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej.

3. Pierwsza pomoc przy krwotokach  i krwawieniach.

4. Pierwsza pomoc przy  złamaniach i  zwichnięciach.

 

Wiedza o społeczeństwie -  klasa VIII

Poniżej znajdują się propozycje kilku projektów edukacyjnych. Wybierz jeden z nich i wykonaj.

 1. W parach lub grupach 3-osobowych wykonajcie projekt edukacyjny pt. „Żołnierze Niezłomni w mojej małej ojczyźnie”.Projekt może być wykonany w wybrany przez Ciebie sposób: Film, reportaż, wywiad, prezentacja, plakat.

 

Celem projektu będzie upamiętnienie postaci lokalnego bohatera walczącego o niezależność państwa polskiego po II wojnie światowej.

W pracy powinny znaleźć się materiały ilustracyjne dotyczące działalności polskiego podziemia niepodległościowego w środowisku lokalnym, a także wywiad ze świadkiem historii (np. krewnym lub znajomym żołnierza).

 

 1. W dowolny sposób przedstaw historię polskich konstytucji.

- Omów najważniejsze założenia poszczególnych aktów oraz ich charakterystyczne cechy.

 

 1. W parach lub grupie nie większej niż 4 osoby wykonaj następujące zadanie.

Wyobraźcie sobie, że jesteście założycielami stowarzyszenia. Ustalcie nazwę Waszej organizacji i określcie wspólnie jej cele. Wymieńcie działania, które planujecie zrealizować w najbliższym roku.

 

 1. W parach lub grupie nie większej niż 4 osoby przygotujcie prezentację multimedialną lub broszurę na temat jednej mniejszości narodowej lub etnicznej mieszkającej w Waszym regionie lub innej części Polski.

 

- Przedstawcie historię, zwyczaje oraz tradycje wybranej przez was społeczności.

 

 1. Przygotujcie szkolną wystawę dotyczącą Waszej gminy.

 

Zaprezentujcie aktualne dane na jej temat m.in.:

- dotyczące liczby ludności i powierzchni

- informacje o najważniejszych wydarzeniach i postaciach znanych z historii Waszej okolicy.

 

 

Przyroda klasa IV - ,,Tajemnice przyrody"

 1. 17.03.2020 Odkrywamy tajemnice zdrowia – podsumowanie działu 5
 • Strona 135 – 136 do utrwalenia
 • ćwiczenia strona 83 – 85 do pracy z pomocą rodzica.
 1. 18.03.2020 Co to jest krajobraz
 • strona 138 – 140
 • ćwiczenia strona 86 – 87 do pracy z pomocą rodzica.
 1. 24.03.2020 Ukształtowanie terenu.
 • Strona 141 – 143
 • Ćwiczenia strona 88 – 89 do pracy z pomocą rodzica.
 1. 25. 03.2020 Czy wszystkie skały są twarde?
 • Strona 144 – 146
 • Ćwiczenia  strona 90 – 91 do pracy z pomocą rodzica.

 

 

Geografia klasa V - ,,Planeta Nowa"

 1. 12.03.2020 Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • Strona 68 – 73 do nauki
 • Ćwiczenia strona 43 – 45 do pracy z pomocą rodzica
 1. 19.03.2020 Krajobraz wysokogórski Tatr

 

Matematyka klasa IV

Praca domowa z projektu - ,,Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy" - zeszyt.online:

- godziny na zegarach,

- dodawanie pisemne,

- odejmowanie pisemne.

 

Matematyka klasy V i VI

Praca domowa: epodreczniki.pl/kształcenie ogólne/szkoła podstawowa/matematyka/odkryj, zrozum, zastosuj:

- działania pamięciowe na liczbach naturalnych.

 

Matematyka klasy VII i VIII

Praca domowa: epodreczniki.pl/kształcenie ogólne/szkoła podstawowa/matematyka/odkryj, zrozum, zastosuj:

- działania na liczbach.

 

Technika klasy IV - VI

Uczniowie rozwiązują testy na https://brd.edu.pl/

 

Zajęcia komputerowe i informatyka klasy II - III i IV

Temat: Rozpoznaj urządzenia zewnętrzne zestawu komputerowego i ich przeznaczenie

https://epodreczniki.pl/a/rozpoznaj-urzadzenia-zewnetrzne-zestawu-komputerowego-i-ich-przeznaczenie/DZRxu1nB8

 

klasy V-VIII

Temat: Projektujemy domową sieć komputerową

https://epodreczniki.pl/b/projektujemy-domowa-siec-komputerowa/P1AnpfIfB

 

Religia klasy IV i V

Wyszukaj w Piśmie Świętym podanych fragmentów, przeczytaj, wybierz jeden i przepisz do zeszytu ten, który najbardziej ci się podoba Wykonaj, w zeszycie,  do wybranego fragmentu  ilustrację.

(Ps 23, 4a)

(Flp 4, 6-7)

(Mt 11, 28)

 (1 P 5, 7)

(Iz 40, 31)

(Joz 1, 9)

 (Ps 3, 4)

 

 

Religia Klasy I – VIII

Pomódlmy się razem:  w intencji oddalenia epidemii koronawirusa i zdrowia naszego, naszych bliskich, uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej dowolną formą modlitwy.

 

 

NA GÓRĘ