Materiały edukacyjne cz.II

 

Klasa I

Język polski:
Podręcznik str. 62-63. Ćw. 1.
Karty ćwiczeń str. 59, ćw. 5. Dodatkowo, proszę o rozwinięcie zdań z ćwiczenia 5 i zapisanie ich do zeszytu. 

 

Matematyka:
Podręcznik str. 28 zadanie 4. str.29 zadanie 1, 2, 3.

 Karty ćwiczeń str. 30- 31 zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Klasa II

język polski:

podręcznik: str. 80 (uczniowie proszeni są o przeczytanie czytanki pt.:”Rower”)

karty pracy: str. 72 ćwiczenie 1

matematyka:

karty pracy: str. 32 ćwiczenie 1 i 2

 

Język angielski

 Klasa II

Zadanie 1. Odsłuchaj i przeczytaj tekst – podręcznik str. 70

Zadanie 2. Odsłuchaj i naucz się piosenki – nagranie dostępne na grupie klasowej.

 

Klasa III

Zadanie 1. Naucz się słownictwa – podręcznik str. 56

Zadanie 2. Odsłuchaj nagrania i wskazuj odpowiednie ilustracje – podręcznik str.57. Nagranie dostępne na grupie klasowej.

 

 

Klasa III

Edukacja polonistyczna społeczna i przyrodnicza

Przeczytaj tekst z pamiętnika – podręcznik str.74.

Odpowiedz ustnie na pytania

Jaką sytuację opisuje chłopiec?

Jak rozumiesz wyrażenie końskie zaloty?

 

Przypomnij sobie wiadomości dotyczące zdań złożonych –podręcznik str.75.

 Powiedz, od czego zależy liczba zdań składowych w zdaniu złożonym

 Odczytaj z tekstu z pamiętnika trzy wybrane zdania złożone i powiedz, ile zawierają zdań składowych.

Wykonaj ćwiczenia na str.68-69- karty pracy.

 

Przeczytaj test Wiosenne Podlasie – podręcznik str.76-77

Napisz w zeszycie

Jakie rzeki, przepływają przez Podlasie.

Wymień parki narodowe leżące na terenie Podlasia.

Jakie zwierzęta żyją na Podlasiu.

 

Edukacja matematyczna

Wykonuję obliczenia wagowe

Podręcznik str 39-40 zadania 1-8 wykonaj ustnie, a zadanie 9 w zeszycie. Pamiętaj zawsze zapisujemy: pytanie, rozwiązanie i odpowiedź

Karty pracy str.31  żeby rozwiązać zadanie 5 zamień kilogramy na dekagramy.

Jeżeli któreś zadanie , będzie sprawiało Ci trudności proszę o kontakt na Messengerze.

 

Klasa IV – historia

 Podręcznik  str. 99-102

Wykonaj ćwiczenie w zeszycie

Uzupełnij tabelę dotyczącą przyczyn  i skutków powstania styczniowego. Zapisz właściwe wyrażenia z ramki w odpowiednich kolumnach. Jedno z nich jest niepotrzebne.

 

liczne aresztowania i zsyłki na Syberię, branka przeprowadzona przezRosjan,konfiskaty majątków, działalność polskich organizacji patriotycznych, dążenie Polaków do odzyskania niepodległości, śmierć wielu powstańców, powstanie Legionów Polskich

 

 

Powstanie styczniowe

Przyczyny

Skutki

 

 

 

 

Historia kl. V

Uczniowie powtarzają dział:,, Społeczeństwo średniowiecza”. Na str. 130 są ćwiczenia podsumowujące dział. Sprawdź swoją wiedzę.

 Wykonaj ćwiczenie w zeszycie.

 1. Podkreśl jedno wyrażenie w każdym nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.

Społeczeństwo średniowiecznedzieliłosięnastany,któremiały(takiesame/różne) prawa iobowiązki.

Głównymi zajęciami mieszkańców średniowiecznych miast były(uprawaziemi i hodowla zwierząt / handel irzemiosło).

W średniowiecznych uniwersytetach nauka odbywała się (w najważniejszym języku danego kraju / po łacinie).

Lennem nazywano ziemię, którą otrzymał (senior / wasal).

 

Klasa VI – historia       

Temat: Czy Stanisław August Poniatowski był dobrym królem?

Korzystając z e-podręcznika nauczysz się:

 

 1. Jakie były przyczyny rozbiorów Rzeczypospolitej.
 2. Kto i kiedy dokonał rozbiorów.
 3. Kiedy i w jakich okolicznościach została uchwalona Konstytucja 3 maja.
 4. Jakie reformy wprowadzała Konstytucja 3 maja.

 

Przygotuj podręcznik i zeszyt przedmiotowy, w którym będziesz zapisywać następujące informacje:

- Temat lekcji

- Data

- Wykonane ćwiczenia i zadania zaproponowane przez nauczyciela

W celu realizacji zajęć skorzystaj ze strony internetowej

www.gov.pl/zdalnelekcje- historia klasa VI

oraz z podręcznika,  strony 169-173

Przebieg zajęć:

 1. Zapoznaj się z filmem „Bajkowo o rozbiorach Rzeczypospolitej” i odpowiedz a pytania:
  1. Dlaczego doszło do rozbiorów.
  2. Dlaczego jesteśmy dumni z Konstytucji 3 maja – odpowiedź na to pytanie zapisz w zeszycie.
  3. Na następnej stronie w e-podręczniku znajdują się interaktywne ćwiczenia multimedialne zawarte w e-podręczniku. Wykonaj je. Przedtem zapoznaj się z instrukcją „Jak pracować z materiałem”.
  4. Po wykonaniu ćwiczeń przeczytaj „Podsumowanie” zawarte na następnej stronie.

 

Zapamiętaj:

 1. Kto i kiedy dokonał rozbiorów.
 2. Kiedy została uchwalona Konstytucja 3 maja.
 3. Jakie reformy wprowadzała Konstytucja 3 maja.

 

Wychowanie fizyczne klasa IV,V,VII,VIII

 

https://www.youtube.com/watch?v=0YWAXPjnpL0&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=g0cPDe6X_ik

 

ĆWICZYMY CODZIENNIE w przyszłym tygodniu następne zestawy.

 

Wychowanie fizyczne klasa VI

Zadbaj o to aby czas poświęcony na dzienną aktywność fizyczną wynosił nie mniej niż 30 min. Przed jakąkolwiek aktywnością wykonaj rozgrzewkę ogólnorozwojową wykorzystując przykład:

 

ROZGRZEWKA OGÓLNOROZWOJOWA ( 10-15 min ).

1. Lekki trucht przez 3 minuty.

2. Ćwiczenia w truchcie( po ok. 0,5-1 minutę na każde ):

- opuszczanie rąk do ziemi(na zmianę raz lewa raz prawa),

- krążenia ramion( lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, krążenia obiema rękami w przeciwnych kierunkach),

- bieg tyłem,

- bieg skrzyżny(przeplatanka) na zmianę lewy prawy bok,

- podskoki naprzemienne z wymachami rąk w górę.

3. Ćwiczenia w marszu: wyciągnij ręce do przodu i wykonując wymach nogą do przodu dotknij palcami stopy palcy dłoni (po 8 powtórzeń).

4. Ćwiczenia w miejscu ( po 8 powtórzeń):

- opad tułowia do przodu ręce w bok (skrętoskłony),

- krążenia biodrami raz w jedną raz w drugą stronę,

- krążenia kolan (do środka, na zewnątrz),

- skłony tułowia w przód z pogłębieniem na trzy,

- przysiady,

- pajacyki.

5. Ćwiczenia w parterze( po 8 powtórzeń),

- pompki,

- brzuszki proste,

- brzuszki skośne,

- nożyce pionowe lub poziome w leżeniu tyłem,

- deska(30 sekund),spróbuj codziennie wydłużać czas wykonania o 5 sekund.

6. Codziennie wychodź na krótki spacer.

Ćwiczenia możesz modyfikować do swoich potrzeb. Pozdrawiam.

 

 

Zajęcia komputerowe klasa II i III

https://learningapps.org/3194404

https://learningapps.org/3371991

https://learningapps.org/1393068

 

Technika klasa IV

Temat: https://epodreczniki.pl/a/wyzwanie-sprzatanie/DmZ6CKJwa

 

Informatyka klasy IV - VIII

Podstawy MS Excel

https://learningapps.org/1611316

https://learningapps.org/6976799

https://learningapps.org/4885285

 

Biologia

Kl. V

Temat lekcji: Korzeń – organ podziemny rośliny (wpisać do zeszytu)

Proszę zapoznać się z treściami zawartymi na stronie internetowej Epodreczniki.pl Korzeń.

Obserwacje 1, 2, 3 i polecenia 1, 2, 3, 6.1, 6.2 oraz cały rozdział 4 (Budowa wewnętrzna korzenia) są nieobowiązkowe.

W rozdziale Zadania należy wykonać ćwiczenia 1, 2, 5, 6.

Wykonać w zeszycie ćwiczenie 2 str. 101 (podręcznik).

 

Kl. VI

Temat lekcji: Przegląd i znaczenie gadów (wpisać do zeszytu)

Proszę zapoznać się z treściami zawartymi na stronie Epodreczniki.pl Gady.

Nieobowiązkowe są: rozdział 3 Wymarłe gady oraz Zobacz także, polecenia 3.1, 3.2.

Wykonać w zeszycie ćwiczenie 3 str. 111 (podręcznik)

 

Kl. VIII

Temat lekcji: Zależności między organizmami – konkurencja i pasożytnictwo (zapisać w zeszycie)

Proszę zapoznać się z treściami zawartymi na Epodreczniki.pl Konkurencja i pasożytnictwo.

Nieobowiązkowe są: polecenia 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3 oraz ciekawostki

Wykonać w zeszycie ćwiczenia: 1 str. 96 oraz 2 str. 110 (podręcznik)

 

Chemia

Kl. VII

Temat lekcji: Równania reakcji chemicznych (zapisać w zeszycie)

Proszę zapoznać się z treściami zawartymi na Epodreczniki.pl Reakcje syntezy i analizy.

Doświadczeń nie będziecie wykonywać. Ciekawostki są nieobowiązkowe.

 

 KL. V GEOGRAFIA

26 marca Podsumowanie działu "Krajobraz Polski"

Książka strona 82 Dla przypomnienia przeczytać jedenaście punktów. Na stronie 83-84 (książka) możecie sami sobie zrobić sprawdzian i postawić oceny. Liczę na waszą uczciwość. Czas sprawdzianu jedna godzina ;) Macie czas do poniedziałku.

 

Klasa IV Przyroda

Na czwartek i piątek nie macie nic zadane.

 

Klasa IV 

Temat: Muzyczne powitanie wiosny

Cele: uczeń śpiewa odszukaną w Internecie piosenkę „Wszystko kwitnie wkoło”, tekst piosenki jest zamieszczony w podręczniku na str.96

improwizuje wiosenny taniec do piosenki,

w zeszycie wykonuje ilustrację do fragmentu utworu pt „Wiosna”  A. Vivaldi

 

klasa V

Temat: Instrumenty strunowe – praca lutnika.

Cele: uczeń ogląda na YT film pt. „Lutnik” , w którym występuje p. Wojciech Łukasz

W zeszycie odpowiada na pytania : Kim zajmuje się lutnik i do czego służy w skrzypcach „dusza”?

Uczniowie chętni mogą odnaleźć a następnie w zeszycie wypisać nazwiska 2 najsłynniejszych lutników .

 

Klasa VI

Temat: Instrumenty dęte - organy

Cele uczeń oglądana YT film pt.” Organy” , w którym występuje p. Krzysztof Urbaniak.

W zeszycie odpowiada na pytania: Do czego w organach służą piszczałki, z czego są wykonane i ile piszczałek jest zamontowanych w instrumencie?

 

Klasa VII

Temat:  Balet i taniec klasyczny.

Cele: uczeń ogląda na YT film pt. „ Jak powstaje balet/ Kultura od kuchni.

Na podstawie obejrzanego filmu i  wiadomości z podręcznika  ( str. 123-127 )uczeń w zeszycie zna krótko wyjaśnia różnice między tańcem klasycznym a współczesnym, obok nazwisk : P. Czajkowski, S. Prokofiew i K. Szymanowski wypisuje ich najsłynniejsze dzieła baletowe, do muzyki z „ Jeziora łabędziego” P. Czajkowskiego próbuje odtworzyć pozy i figury baletowe ukazane w podręczniku.

 

 

Plastyka

 

Klasa IV

Kompendium wiedzy  o grafice. Wiosenny dywan.

Cele: uczeń wie, czym jest grafika artystyczna i użytkowa, określa różnice między nimi,

opisuje pojęcie kontrastu i potrafi wymienić pary barw kontrastowych,

poszerza swoje umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego,

wykazuje się pomysłowością i zaangażowaniem podczas wykonania pracy plastycznej na kartce A-4 pt. „Wiosenny dywan”

 

klasa V

Sztuka w przestrzeni publicznej. Lustrzane kompozycje

Cele: inspiruje się rzeźbą współczesną w działaniu plastycznym po obejrzeniu zdjęć dzieł Anisha Kapoora  w podręczniku i w Internecie,

rozumie, że na przestrzeni epok zmieniał się wygląd rzeźb, a także sposoby rzeźbienia,

próbuje z papierowego pudełka i rolki po papierze toaletowym po owinięciu ich folią aluminiową stworzyć małą rzeżbę lustrzaną ( pamiętajcie, aby dokładnie wygładzić folię).

 

Klasa VI

 Falowanie, wirowanie, pulsowanie. Op-art  – sztuka optyczna

Cele: uczeń identyfikuje kierunki w sztuce 2.połowy XX wieku – op-art. ( złudzenia optyczne)

wykonuje kompozycję plastyczną zgodnie z założeniami twórców nurtu op-art aktywnie ogląda i analizuje dzieła dotyczące tematu lekcji w podręczniku, ale ciekawcze dzieła można znaleźć w Internecie (wpisać w Google- op-art.)rozwija twórcze myślenie i kreatywność – projekt kubka z elementem sztuki op-art. na kartce z bloku rysunkowego.

 

Klasa VII

Malarskie studium martwej natury i obserwowanie zmiany kształtu figur i brył geometrycznych w zależności od punktu widzenia i oświetlania.

Cele: obserwuje i rysuje bryły geometryczne zgodnie z prawami widzenia i zasadami perspektywy zbieżnej,

Ustawia kompozycję złożoną z 3 elementów ( jeden duży kubek, jeden mały kubek lub filiżanka, jeden owoc, np. jabłko ) i przedstawia tę ustawiona przez siebie kompozycje w kolorze ( kredki ) na kartce z bloku rysunkowego (A4).

 

 

 

Matematyka klasa IV

Praca domowa z projektu - ,,Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy" - zeszyt.online:

- mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.

 

Matematyka klasy V i VI

Praca domowa: epodreczniki.pl/kształcenie ogólne/szkoła podstawowa/matematyka/liczby.

 

Matematyka klasy VII i VIII

Praca domowa: epodreczniki.pl/kształcenie ogólne/szkoła podstawowa/matematyka/działania na liczbach wymiernych (ćwiczenia1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

 

Język polski

KLASA IV

26.03.2020r.

Temat: Spotkanie z czartem (www.epodreczniki.pl)

 

 1. Obejrzyj film z recytacją ballady pt. „Pani Twardowska”, a potem przeczytaj jej tekst. Zwróć uwagę na kolejność wydarzeń przedstawionych w utworze (ćw. 3).
 2. Zastanów się, dlaczego ballada nosi tytuł „Pani Twardowska”? Jakie inne tytuły mógłby mieć ten utwór? ( ćw.4)
 3. Uporządkuj plan wydarzeń w utworze „Pani Twardowska” i wpisz go do zeszytu (ćw.5).

27.03.2020r.

Temat: Co się zdarzyło w karczmie Rzym? 

 1. Wykonaj ćw. 6. Dalej pracujemy w oparciu o temat: Spotkanie z czartem (www.epodreczniki.pl)

2. Przepisz do zeszytu podane związki frazeologiczne i wyjaśnij znaczenie trzech spośród nich:

- diabli wiedzą

- diabeł ogonem nakrył

- diabli wzięli

- diabli gdzieś noszą

- gdzie diabeł mówi dobranoc

- posłać kogoś do diabła

- bać się jak diabeł święconej wody

3. W podanej zwrotce utworu wskaż czasowniki i wpisz je do zeszytu w kolejności alfabetycznej.

   Mefistofil duchem skoczy,

   Konia czyści, karmi, poi,

  Potem bicz z piasku utoczy

  I już w gotowości stoi.

 

Uwaga: Chętni uczniowie mogą wykonać pozostałe ćwiczenia dotyczące tematu: Spotkanie z czartem (www.epodreczniki.pl)

 

KLASA V

27.03.2020r.

Temat: Urzekające rzęsy żaby Bożenki czyli rz i ż (www.epodrecznik.pl)

 1. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z rz i ż – podr. do języka polskiego str. 193 i 195.

W dalszej części lekcji wykonujemy ćwiczenia dotyczące tematu: Urzekające rzęsy żaby Bożenki (www.epodreczniki.pl)

 1. Wykonaj ćw. 1 i wypisz te wyrazy w zeszycie.
 2. Wykonaj ćw. 4 i przepisz je do zeszytu.
 3. Wykonaj ćw. 11 i przepisz je do zeszytu.    

 

 Uwaga: Chętni uczniowie mogą wykonać pozostałe ćwiczenia dotyczące tematu: Urzekające rzęsy żaby Bożenki czyli rz i ż (www.epodreczniki.pl)

 

KLASA VI

26.03.2020r.

2 godz. lekcyjne - Temat: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe

 1. Zapoznaj się z zasadami pisowni wyrazów z ą i ę  w podręczniku, strona 205 i 206.
 2. Przeczytaj nową wiadomość ze strony 206 w podręczniku.
 3. Odszukaj temat: Nosowa czy ustna (www.epodreczniki.pl) i wykonaj ćwiczenia do tego tematu w wersji elektronicznej oraz sprawdź ich poprawność.
 4. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 11 ze strony 207 podręcznika do języka polskiego

27.03.2020r.

Temat: Wielką czy małą literą? (www.epodreczniki.pl)

 1. Wykonaj ćwiczenie 2 i przepisz je do zeszytu.
 2. Wykonaj ćwiczenie 3 i przepisz je do zeszytu.
 3. Wykonaj ćwiczenie 7 i przepisz je do zeszytu.

Uwaga: Pozostałe ćwiczenia wykonaj w wersji elektronicznej i sprawdź poprawność ich wykonania.

 

 

Materiały edukacyjne – język polski

Czwartek 26.03.2020 r.

klasa VII

Temat: W świecie rzeźby

Podręcznik str. 188 – 191.

Sporządź w zeszycie przedmiotowym krótką notatkę na temat : „Język rzeźby” oraz wykonaj zadanie 2 str.191 (nie na piśmie).

 

klasa VIII

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Podręcznik str. 177 – 178.

W zeszycie ćwiczeń pisemnie wykonać ćwiczenia: 3 i 4 str. 71. 

 

Piątek 27.03.2020 r.

klasa VII

Temat: Przecinek  w zdaniu złożonym

Podręcznik str. 199 – zapoznać się z wiadomościami.

Pisemnie w zeszycie ćwiczeń na str. 81 wykonać ćwiczenie 4.

 

klasa VIII

Temat: Dzieło filmowe

Podręcznik str. 204 – 207.

Sporządź w zeszycie przedmiotowym krótką notatkę na temat : „Język filmu”.

Obejrzyj film Charlie Chaplina „Brzdąc”.

 

 Język angielski

CZWARTEK  26.03 2020 r. :

klasa VIII

Podręcznik - str. 88-89 czytamy tekst ''BAKED GOODS''. W zeszycie tłumaczymy niezrozumiałe słownictwo z pomocą słownika np.: diki angielski. Po przeczytaniu tekstu wykonujemy zadanie SKILLS BOOSTER ze strony 89- uzupełnienie luk ( 8 luk wstawić opcję a,b, c lub d; zadanie do zeszytu; przykład: 1 - c: No one ).

 

klasa VI

Podręcznik- str. 77 - zapisujemy do zeszytu słownictwo z zielonej ramki i tłumaczymy na język polski z pomocą słownika z podręcznika lub np.: diki angielski. Układamy w zeszycie krzyżówkę obrazkową do siedmiu wybranych wyrazów np.: 

 

E

A

R

T

H

 

PIĄTEK  27.03 2020 r.: klasa IV

Podręcznik - str. 61- przepisujemy do zeszytu słówka z zielonej ramki vocabulary i robimy słowniczek obrazkowy np.: cheese -

Wyszukujemy w Internecie stronę anglomaniacy.pl/foodMatching.htm i utrwalamy słownictwo dotyczące jedzenia.

 

klasa VII

Podręcznik str.90 - czytamy tekst ''THE GHOST OF NIEDZICA'' ze zrozumieniem. Wypisujemy z tekstu do zeszytu niezrozumiałe słówka i tłumaczymy z pomocą słownika w podręczniku lub diki angielski.

 

klasa VIII

Przypominamy słownictwo związane z jedzeniem i napojami, zapisujemy jak najwięcej znanych Wam słówek w zeszycie. Utrwalamy słówka i poznajemy nowe z pomocą esolcourses.com/content/topics/food/drinks/drinksmatch.html

 

klasa V

Powtarzamy i utrwalamy czas przeszły SIMPLE PAST -ćwiczenia online: eslgamesplus.com/past-simple-irregular-verbs-esl-grammar-ineractive-activity-online/ ; w zeszycie ćwiczeń str. 76 -ćwiczenie 1 i str. 77 - ćwiczenie 4. Jeśli ktoś nie ma dostępu do Internetu robimy tylko ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.

 

Fizyka

 

KLASA 7

Czwartek 26.03.2020 rok

Temat: Ruch jednostajnie opóźniony

Proszę o zapoznanie się z filmem załączonymi do tematy lekcji, oraz z tematem w waszych podręcznikach.

https://www.youtube.com/watch?v=xe_4yVlnQQI

https://www.youtube.com/watch?v=cUdeuEZLVZw

Praca domowa (Rozwiązujecie w zeszycie, a ja sprawdzę po powrocie do szkoły)

Zadnia 1,2 strona 129 z waszego podręcznika, a dla chętnych zadanie 4 również ze strony 129

Miłej pracy. 

 

KLASA 8

Czwartek 26.03.2020 rok.

Temat: Właściwości magnesów trwałych

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku oraz podanymi filmikami:

https://www.youtube.com/watch?v=tQFHG5H8U2U

https://www.youtube.com/watch?v=enUzcnYEgag

Praca domowa. Proszę o rozwiązanie zadania  2,3,4 strona 72 w ćwiczeniach, oraz zadanie 7 strona 74 w ćwiczeniach.

Miłej pracy.

 

 

Religia : klasa I

Przypomnij sobie modlitwę siedmiu próśb " Ojcze nasz".

Z tematu 47 z podręcznika wykonaj zadania zgodnie z poleceniem.

 

Religia klasa II

Zapoznaj się z tekstem z Pisma Świętego, który zamieszczony jest w   podręczniku na  stronie  74.

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń (1,2,3) do tematu numer 35.

 

Religia klasa  III

Powtórz wiadomosci z tematu numer 26. Przypomnij sobie odpowiedzi na pytania zapisane kolorem zielonym na stronie 87 w podręczniku. Zaśpiewaj piosenkę "Kiedyś wino i chleb" (możesz poszukać wykonania Magdy Anioł w  internecie).

 

Religia klasa IV

Przeczytaj tekst o królu Salomonie zamieszczony w podręczniku na stronie 96 i 97. Zastanów się jakim był on królem? Odpowiedz w zeszycie na pytanie 2 zapisane zielonym kolorem w podręczniku.

 

 

historia – klasy VI-VIII

Temat: Czas i mapa w historii.

 

WOS – klasa VIII

Temat: W gąszczu informacji.

 

Wszystkie zagadnienia znajdują się na platformie edukacyjnej  epodreczniki.pl

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ