Podziękowanie

9 września 2016 roku Dyrektor Zespołu Szkół w Krasińcu

Pan Andrzej Marek Radomski

otrzymał z rąk Starosty Powiatu Makowskiego

Pana Zbigniewa Deptuły

podziękowanie.

 

Za współpracę i zaangażowanie przy realizacji Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2015/2016, a w szczególności za wspieranie programu usportowienia dzieci i młodzieży.

 

NA GÓRĘ