INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

2019-05-24

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych  informuję, że  Inspektorem Ochrony Danych od 25 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu jest Pani Anna Pogorzelska.

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:   rodoanka@gmail.com  lub sekretariat@zskrasiniec.szkolnastrona.pl 

 

                                                                    ADMINISTRATOR DANYCH

                                                                      Publiczna Szkoła Podstawowa

                                                            im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu 

                                                                      

KRASINIEC, 24 MAJA 2019 R.

                                                       

 

 

NA GÓRĘ