Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

     14 października 2019 roku  w naszej  szkole odbyła się uroczysta akademia, która podkreśliła podniosłą atmosferę  święta edukacji. Spotkanie rozpoczęły życzenia złożone przez panią dyrektor Katarzynę Gąsiewską, która serdecznie powitała wszystkich gości, szczególnie emerytowanych nauczycieli. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty,    a wyróżniającym się nauczycielom i  pracownikom wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły.

Uroczystość została przygotowana przez uczniów klas I – III. W kierunku nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji popłynęło wiele ciepłych i miłych słów. Uczniowie docenili i okazali swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Popłynęło również wiele ciepłych i miłych słów w kierunku naszych nauczycieli z ust pani Izabeli Wendy, przewodniczącej Rady Rodziców, która w imieniu rodziców wyraziła wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, życząc wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

 Grażyna Bakuła

NA GÓRĘ