Wskazówki dla rodziców – jak motywować dziecko do nauki

Wskazówki dla rodziców – jak motywować dziecko do nauki.

 

 

Dużą rolę w edukacji dziecka odgrywają rodzice. Powinni oni motywować, zachęcać swoje pociechy do kształcenia oraz zdobywania wiedzy. Nie zawsze można liczyć na to, że uczeń sam zbuduje wystarczającą motywację do nauki. Dziecko potrzebuje wsparcia ze strony innych, zwłaszcza swoich najbliższych. Dziecko obserwuje swoich rodziców, jako pierwszych wychowawców i będzie chciało go naśladować. Rolą rodzica więc jest zaszczepienie u dziecka ciekawości świata i motywowanie go do nauki. Wiedza i wykształcenie wpływa na samoocenę i wizerunek człowieka. Wiedza przydaje się do zaspokojenia różnych potrzeb w tym także lepszych perspektyw na przyszłość. Rolą rodzica jest motywowanie dziecka do nauki i stworzenie sprzyjających temu warunków.

Dzieci tak wychowywane:

- chętnie uczęszczają do szkoły.

- nie opuszczają lekcji.

- aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, w konkursach przedmiotowych, itp.

- są przygotowani na zajęcia.

Ca zatem rola rodziców w edukacji jest nieodzowna i bardzo potrzebna. Co więc powinni uczynić rodzice, by pomóc swojemu dziecku  w nauce, by osiągały lepsze wyniki?

Wskazówki dla rodziców:

 1. Określ jasne zasady, najpierw obowiązek, potem przyjemność.
 2. Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka.
 3. Powtarzaj myśl, że nauka jest celem samym w sobie.
 4. Nie przypisuj zbyt dużej wagi ocenom.
 5. Wyrażaj się pozytywnie o szkole i nauczycielach.
 6. Ucz dziecko systematyczności i dokładności.
 7. Doceniaj pracę i samodzielność.
 8. Pomagaj ,nie wyręczaj.
 9. Mądrze motywuj i zachęcaj do nauki.
 10. Nie krytykuj, nie oceniaj.
 11. Nie wyśmiewaj się z niepowodzeń, ale wskaż jak można uczyć się na błędach.
 12. Mniej świadomość uzdolnień i braków dziecka, w porę zapobiegaj zaległościom w nauce.
 13. Nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
 14. Nie wyprzedzaj materiału szkolnego.
 15. Ucz dobrej organizacji pracy.
 16. Pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce ( czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne.
 17. Pokazuj praktyczne zastosowanie informacji zdobytych w szkole.
 18. Wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia.
 19. Wspieraj!

 

Pamiętajmy, nawet najlepsze metody i najbardziej usilne próby mogą zawieść, jeśli sami nie będziemy dawali przykładu dziecku własnym postępowaniem. To od nas dorosłych zależy, czy uczy się ono pracy i systematycznej obowiązkowości.

 

 

Opracowała:

Grażyna Chodkowska

NA GÓRĘ