Program profilaktyczny ,,Nie pal przy mnie, proszę"

Nie pal przy mnie, proszę 2017/2018

Uczniowie klas I-III w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyli w realizacji programu „Nie pal przy mnie proszę”. Program stanowi ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci  postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Uczniowie w ramach realizacji programu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Co to jest zdrowie i od czego zależy”, zapoznali się z filmem „Zastanów się czy warto”.

 

NA GÓRĘ