Sprawozdanie z realizacji programu antynikotynowego „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

Sprawozdanie z realizacji programu antynikotynowego

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

 

Na przełomie kwietnia i maja uczniowie naszej szkoły realizowali program antytytoniowy „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Celem głównym programu było zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów klas starszych szkół podstawowych.

Cele szczegółowe to:

 • Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb w tym konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, umiejętność radzenia sobie z problemami.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Program był realizowany poprzez różnorodne formy:

 1. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w formie pięciu warsztatów z zakresu następujących tematów:  Poznajmy się bliżej, Laboratorium ciała, Naucz się mówić nie, Znajdź właściwe rozwiązanie, Uwierz w siebie.
 2. Pogadanki przeprowadzone przez wychowawców na temat szkodliwości palenia papierosów.
 3. Wykonanie plakatów promujących zdrowy styl życia i zachęcających do niepalenia.
 4. Przeprowadzenie konkursu wiedzy w poszczególnych klasach na temat: „Co wiem na temat papierosów”.
 5. Wykonanie prezentacji multimedialnej przez uczniów klasy III gimnazjum „Dlaczego nie warto palić papierosów”.
 6. Zredagowanie referatu na stronę szkoły „Rodzice i nastolatek – jak chronić dziecko przed zachowaniami ryzykownymi?”.
 7. Zaprezentowanie scenki profilaktycznej dla społeczności szkolnej w wykonaniu reprezentantów uczniów wszystkich klas „Papierosy to, nie to”.

Efektem realizacji programu jest przyswojenie przez uczniów wiedzy o tym, że:

 • Palenie papierosów pociąga za sobą zarówno przejściowe jak i długotrwałe skutki zdrowotne, ekonomiczne i estetyczne.
 • Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
 • Zaprzestanie palenia przynosi korzyści.
 • Wszystkie dzieci oraz większość młodzieży i dorosłych nie pali.
 • Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

 

                                                    Koordynator programu: pedagog szkolny

                                                    Realizatorzy: wychowawcy i nauczyciele przyrody, biologii

NA GÓRĘ