Krwiodawstwo

     Oddając krew, można uratować życie drugiemu człowiekowi. Oddawanie krwi w Polsce ma charakter dobrowolny i bezpłatny. Krwiodawstwo w naszym kraju opiera się na honorowych dawcach krwi. Szkolne koło PCK promuje idee honorowego krwiodawstwa. Wykonano gazetkę oraz przeprowadzono pogadanki na temat znaczenia krwi w leczeniu oraz tego, kto może zostać honorowym krwiodawcą. Być może w przyszłości któryś z uczniów lub rodziców, zechce przyłączyć się do grupy honorowych krwiodawców.

Małgorzata Komorowska

NA GÓRĘ