Obchody Dnia Edukacji Narodowej na Mazowszu

    29 października w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z rejonu płockiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego. Uroczystości odbyły się z udziałem Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Gośćmi uroczystości byli m.in.: Sławomir Adamiec – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Artur Standowicz - Wicewojewoda Mazowiecki. Wręczono Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Łącznie wyróżniono blisko 700 osób. W gronie odznaczonych” MEDALEM KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania była nauczycielka naszej szkoły – Pani Grażyna Bakuła. Gratulujemy.

Jacek Drwęcki

 

NA GÓRĘ