Szkoła Promująca Zdrowie

                                                                               KOLEJNY WIELKI SUKCES NASZEJ SZKOŁY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KRASIŃCU Z DNIEM 13 MARCA 2018 R. ZOSTAŁA WŁĄCZONA DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.
SKŁADAM SERDECZNE PODZIĘKOWANIE I WIELKIE GRATULACJE DLA KOORDYNATORA PANI GRAŻYNY BAKUŁY I CAŁEGO ZESPOŁU DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE ORAZ ŻYCZĘ DALSZEJ WYTRWAŁOŚCI W PODJĘTYCH DZIAŁANIACH. 
   
                                                                                                                                                                                                  DYREKTOR SZKOŁY
                                                                                                                                                                                          ANDRZEJ MAREK RADOMSKI

NA GÓRĘ