Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - pani Izabela Wenda

Z - ca przewodniczącej -  pani Mariola Kurowska

Skarbnikpani Sylwia Sztukert

Sekretarz -  pani Dorota Golon

 

Komisja Rewizyjna : 

- pani Agata Kocyła (przewodnicząca)

- pani Kamila Lignowska

- pani Anna Sitarska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

NA GÓRĘ