Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

     20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku miał on szczególny charakter, gdyż minęło 30 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.Inicjatorem jej powstania była Polska, która przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ pierwszy projekt. Prawa dziecka uwzględnione zostały w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF – organizacji, która dba, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postepowania wobec dzieci.

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. W działaniach propagujących prawa dziecka wykorzystaliśmy kolor niebieski – symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, zwłaszcza tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Małgorzata Komorowska

NA GÓRĘ