Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Cyfrowobezpieczni.pl - Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

 

  Nasza placówka bierze udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. W ramach projektu w szkole 5 października 2018r. odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego zorganizowany przez panią Katarzynę Wendę, na który składały się spotkania z Edukatorem panią Agnieszką Kacprzycką. Pani Agnieszka spotkała się w ramach tzw. „apelu” z uczniami klas I-III, przeprowadziła 3 spotkania warsztatowe na temat cyberbezpieczeństwa dla klasy IV, V i VI. W trakcie spotkania z Radą Pedagogiczną przedstawiła tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów oraz sposoby ich zapobiegania. Odbyło się także spotkanie z dyrektorem szkoły.

 

opracowała:

mgr Katarzyna Wenda

NA GÓRĘ